Wednesday, 15 October 2008

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PN KHADIJAH 22 SEPT.08-17 OKT.2008


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Hantaran 22 September 2008-17 Oktober 2008


Rancangan Mengajar Harian Bahasa Malaysia


Hari: Isnin Tarikh: 22.09.08

Tingkatan:2G Masa:5 & 6

Unit: 22

Topik: Penulisan - Pemahaman - Herba Malaysia

Fokus Utama: 12.3 , Aras 1(iv)

Fokus sampingan : 8,2 , Aras I (iii)

Objektif pemelajaran: Pada akhir pemelajaran pelajar-pelajar dapat:

i). menjawab soalan pemahaman dengan ayat sesuai.

ii). Menyatakan makna kata dan frasa dalam konteks.

Aktiviti P&P: Pengenalan,perbincangan dan soal jawab , rumusan dan latihan bertulis.

Sistm Bahasa: Binaan Ayat

Penerapan Nilai / Ilmu; Menghargai Masa, Pendidikan Moral

Penekatan: Kecerdasan Pelbagai

BBM: Buku Teks BM Tingkatan 2

Refleksi: Respon baik Pelajar fahamRancangan Mengajar Harian Geografi


Hari: Isnin Tarikh: 22.09.08

Tingkatan : 3L & 3D Masa: 10,11 & 12 & 13ULANGKAJI
Rancangan Mengajar Harian Bahasa Malaysia


Hari: Selasa Tarikh: 23.09.08

Tingkatan:2B & 2G Masa: 5 & 6 , 12 & 13Unit: 22

Topik: Komponen Sastera - Drama Penunggu Pusaka

Fokus Utama: 10.5 , Aras I (ii)

Fokus Sampingan: 7.5 , Aras 1 (v)

Objektif P & P : Pada akhir pembelajaran pelajar-pelajar dapat:

i). menceritakan semula drama secara lisan.

ii).menyenaraikan watak da perwatakan

Aktiviti: Pengenalan, pelajar melakonkan watak, menceritakan semula, perbincancangan, soal jawab

Rumusan oleh guru menyalin nota.

Sistem bahasa: Laras bahasa sastera.

Penerapan Nilai / ilmu: Kasih sayang , Pendidikan Moral

Pendekatan: Kontekstual

BBM: Teks Antologo Seuntai Kata untuk Dirasa

Refleksi: Respon menggalakkan ,objektif tercapai

Rancangan Mengajar Harian GeografiHari: Selasa Tarikh:23.09.08

Tingkatan: 3F Masa: 9 & 10

ULANGKAJIRancangan Mengajar Harian Bahasa Malaysia

Hari: Rabu Tarikh: 24.09.08

Tingkatan:2B Masa: 7 & 8

Unit: 22

Topik: Penulisan - Pemahaman - Herba Malaysia

Fokus Utama: 12.3 , Aras 1(iv)

Fokus sampingan : 8,2 , Aras I (iii)

Objektif pemelajaran: Pada akhir pemelajaran pelajar-pelajar dapat:

i). menjawab soalan pemahaman dengan ayat sesuai.

ii). Menyatakan makna kata dan frasa dalam konteks.

Aktiviti P&P: Pengenalan,perbincangan dan soal jawab , rumusan dan latihan bertulis.

Sistm Bahasa: Binaan Ayat

Penerapan Nilai / Ilmu; Menghargai Masa, Pendidikan Moral

Penekatan: Kecerdasan Pelbagai

BBM: Buku Teks BM Tingkatan 2

Refleksi: Respon baik Pelajar faham

Rancangan Mengajar Harian Geografi


Hari: Rabu Tarikh: 24.09.08

Tingkatan : 3L Masa: 12 & 13
ULANGKAJIRancanganMengajar Harian Bahasa Malaysia


Hari:Khamis Tarikh:25.09.08

Tingkatan:2B & 2G Masa:7&8 , 9&10Unit: 22

Topik: Tatabahasa : Ayat Dasar


Fokus Utama: 9.3 ,Aras 2 (i)

Fokus Sampingan: 7.4, Aras 1 (iv)

Objektif: Pada akhir pembelajaran pelajar- pelajar dapat:

i), membina ayat dasar mengikut jenisnya dengan betul


Aktiviti: Penerangan, guru meminta pelajar membina ayat secara lisan, bersoal jawab, rumusan dan

Latihan pengukuhan .

Sistem Bahasa: Binaan ayat

Penerapan Nilai / Ilmu : Kasih sayang, hormat-menghormati / pendidikan moral

Pendekatan: Kontekstual

BBM: Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 2.

Refleksi:Respon menggalakkan dpd. Latihan pengukuhan.

Rancangan Mengajar Harian Geografi

Hari: Khamis Tarikh: 25.09.08

Tingkatan: 3F Masa: 12 & 13
ULANGKAJI

Rancangan Mengajar Harian Geografi


Hari: Jumaat Tarikh: 26.09.08

Tingkatan: 3D Masa: 10 & 11


ULANGKAJIMINGGU KE 35


29 09 08 HINGGA 5 . 10 . 08


CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 1429 HIJRAHRancangan Mengajar Harian Bahasa Malaysia


Hari: Isnin Tarikh:6.10.08

Tingkatan:2G Masa: 5 & 6Unit: 23

Topik: Penulisan: Karangan jenis laporan


Fokus Utama: 12.3 , Aras 1 (iv)

Fokus Sampingan: 8.2 , Aras 1 (iii)

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran pelajar-pelajar dapat:

i). menulis karangan laporan mengikut format yang betul


Aktiviti: Penerangan , bersoal jawab, guru mengarahkan pelajar membaca contoh teks laporan dari

Buku teks. Pelajar menulus karangan jenis laporan dalam buku latihan.

Sistem Bahasa: Binaan Ayat.

Pendekatan: Kontekstual

BBM: Buku Teks BM. Tingkatan 2

Refleksi: Pelajar-pelaja dapat menghasilkan latihan bertulis yang dikehendaki.


Rancangan Mengajar Harian Geografi


Hari: Isnin Tarikh: 6.10.2008

Tingkatan: 3L & 3L Masa: 10 & 11 , 12 & 13ULANGKAJI


Rancangan Mengajar Harian Bahasa Malaysia


Hari: Selasa Tarikh: 8. 10 .08

Tingkatan: 2B & 2G Masa: 5&6 & 12 & 13Unit: 23

Topik: Komponen Sastera _ Drama Angin


Fokus Utama: 10.5 , Aras 1 (ii)

Fokus sampingan : 7.5 , Aras 1 (v)

Objektif Pembelajaaran: Pada akhir pembelajaran pelajar-pelajar dapat:

i). menerangkan maksud drama

ii). Menyenaraikan dan menghuraikan aspek gaya Bahasa yang terkandung dalam

drama.

Aktiviti: penerangan, guru membahagikan watak, pelajar melakonkan watak .soal jawab , guru membuat rumusan, menyalin nota .

Sistem Bahasa: Laras Bahasa sastera

Penerapan Nilai / Ilmu: bertanggung jawab. Hormat-menghormati / pendidikan moral.

BBM: Buku

Teks Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Refleksi: Respon menggalakkan


Rancangan Mengajar Harian Geografi


Hari : Selasa Tarikh: 8 .10 . 08

Tingkatan: 3F Masa : 9 & 10ULANGKAJI


Rancangan Mengajar Harian Bahasa Malaysia


Hari: Rabu Tarikh:8.10.08

Tingkatan:2B Masa: 7 & 8Unit: 23

Topik: Penulisan: Karangan jenis laporan


Fokus Utama: 12.3 , Aras 1 (iv)

Fokus Sampingan: 8.2 , Aras 1 (iii)

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran pelajar-pelajar dapat:

i). menulis karangan laporan mengikut format yang betul


Aktiviti: Penerangan , bersoal jawab, guru mengarahkan pelajar membaca contoh teks laporan dari

Buku teks. Pelajar menulus karangan jenis laporan dalam buku latihan.

Sistem Bahasa: Binaan Ayat.

Pendekatan: Kontekstual

BBM: Buku Teks BM. Tingkatan 2

Refleksi: Pelajar-pelaja dapat menghasilkan latihan bertulis yang dikehendaki.

Rancangan Mengajar Harian Geografi


Hari: Rabu Tarikh: 8.10.08

Tingkatan: 3L Masa: 12 & 13ULANGKAJI


Rancangan Mengajar Harian Bahasa MalaysiaHari: Khamis Tarikh: 9 10. 08

Tingkatan: 2b, 2G Masa: 7 &8 ( & 10Unit : 23


Topik: Komponen Sastera - Drama Angin - latar, Nilai dan Pengajaran


Fokus Utama: 10.5 Aras 1 (iii)

Fokus sampingan: 7.5 ,Aras 1 (v)

Objektif pembelajaran: Pada akhir pembelajaran pelajar-pelajar dapat:

i). menyenaraikan dan menerangkan jenis latar yang terdapat dalam bahan sastera

ii).menyatakan dan menghuraikan nilai dan pengajaran yang terkandung dalam drama.


Aktiviti P & P: penerangan, soal jawab, pelajar diminta menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terkandung dalam bahan sastera ,guru membuat rumusan ,menyalin nota.


System Bahasa: Laras bahasa sastera

Penerapan Nilai / Ilmu : Hormat-menghormati/ pendidikan moral

Pendekatan: Konstruktivisme

BBM: Buku Teks Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Refleksi: Respon menggalakkan .


Rancangan Mengajar Geografi


Hari: Khamis Tarikh:9 .10 . 08

Tingkatan: 3F Masa: 12 & 13

ULANGKAJI


Rancangan Mengajar Geografi


Hari: Jumaat Tarikh:11.10 . 08

Tingkatan: 3D Masa: 10 & 11


ULANGKAJI

TIADA PENGAJARAN FORMAL


PELAJAR-PELAJAR CUTI PMR


13.10.08 HINGGA 17.10.08

ULANGKAJI


No comments: